Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft nadere regels vastgesteld over de reikwijdte en uitvoering van het Depositogarantiestelsel (DGS). Hiermee geeft DNB duidelijkheid richting depositohouders hoe wordt omgegaan met een aantal situaties die zich kunnen voordoen tijdens een DGS-uitkering. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel

De Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel legt nadere regels vast ten aanzien van die elementen waar de nationale regelgeving discretionaire ruimte geeft aan DNB of verdere verduidelijking noodzakelijk is. DNB kan de beleidsregel in de toekomst aanvullen met bepalingen over andere onderwerpen die aan het DGS zijn gerelateerd.

De beleidsregel legt de omgang met derdenrekeningen vast. Deze informatie is onder andere nodig voor het opstellen van het Individueel Klantbeeld (IKB). Ook bevat de beleidsregel een rangorde van in aanmerking komende deposito’s. Deze rangorde biedt zowel in resolutie als bij een DGS-uitkering een kader voor de volgorde waarin rekeningen worden aangesproken bij het bepalen van het gegarandeerde bedrag per depositohouder.

Eerste wijzigingsronde regelgeving DGS (februari 2019)

DNB heeft de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel in 2019 aangevuld. De voornaamste wijzigingen van de beleidsregel betreffen de omgang met tijdelijk hoge deposito’s, gestructureerde deposito’s en klanten die in meerdere landen deposito’s aanhouden. Deze wijzigingen zijn begin februari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. na een publieke consultatie eind 2018. In het document ‘Vaststelling Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – februari 2019’ vindt u een nadere toelichting en de terugkoppeling op de consultatiereacties. DNB heeft een nieuwe versie van de interactief geconsolideerde publicatie opgesteld waarin de wijzigingen van februari 2019 zijn verwerkt in de DGS-regelgeving die samenhangt met het individueel klantbeeld ('Regelgeving Depositogarantiestelsel – Februari 2019').

Tweede wijzigingsronde regelgeving DGS (juli 2021)

In juli 2021 heeft DNB een consultatiedocument gepubliceerd met wijzigingen aan de Beleidsregel Individueel Klantbeeld en de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering DGS. Het consultatiedocument beschrijft de voorgenomen wijzigingen in de tweede wijzigingsronde. De voorgestelde wijzigingen zijn het gevolg van vragen van banken ten behoeve van het opstellen en aanleveren van IKB-bestanden en de wens van DNB om een aantal specifieke DGS-situaties te verduidelijken. De consultatieperiode voor de tweede wijzigingsronde van de DGS-regelgeving is zojuist gestart. Graag ontvangen wij uiterlijk 27 augustus vragen, opmerkingen of suggesties ter verbetering van de voorgenomen wijzigingen. De input wordt daarna meegenomen in de verdere afronding van de documenten. Uitgangspunt is dat de documenten uiterlijk 1 oktober definitief worden vastgesteld, waarna de wijzigingen die tot aanpassingen van het IKB-systeem van banken leiden op 1 april 2022 moeten zijn geïmplementeerd.

Downloads

Tweede Wijzigingsronde Regelgeving DGS - Consultatiedocument Juli 2021

147KB PDF
Download

Regelgeving Depositogarantiestelsel (tweede publicatie - februari 2019)

775KB PDF
Download

Eerste Wijzigingsronde Regelgeving DGS - Definitieve Vaststelling - Februari 2019

204KB PDF
Download

Consultatiedocument Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – oktober 2018

3MB PDF
Download

Regelgeving Depositogarantiestelsel – juli 2017

3,2MB PDF
Download

Consultatiedocument Regelgeving Depositogarantiestelsel – maart 2017

316KB PDF
Download