Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt reserves aan ter ondersteuning van het monetair beleid, de financiële stabiliteit en het vertrouwen in het financiële systeem. De reserves van DNB bestaan uit financiële activa en goud.

Hoge eisen

DNB stelt hoge eisen aan de samenstelling van haar eigen beleggingen. We streven naar een optimaal risico-rendementsprofiel. Daarbij letten we scherp op de kredietkwaliteit en liquiditeit, maar kijken we nadrukkelijk ook naar duurzaamheid. We hanteren namelijk een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, waarbij milieufactoren, sociale factoren en governance factoren worden meegewogen bij beleggingsbeslissingen. Op die manier proberen we een positieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie.

Wanneer DNB winst maakt, wordt dit indien mogelijk geheel of gedeeltelijk uitgekeerd aan de Nederlandse Staat. De Staat is de enige aandeelhouder van DNB.

Lees meer in ons charter Verantwoord Beleggen

Investeringen

DNB belegt haar reserves in verschillende financiële activa. Hierbij moeten we ook rekening houden met onze rol als toezichthouder en centrale bank. Dit houdt in de praktijk in dat een gedeelte van de beleggingsportefeuille extern wordt beheerd en dat de aankoop van sommige beleggingstitels is uitgesloten voor de intern beheerde portefeuilles.

Intern beheerde portefeuilles

De interne beleggingen bestaan voornamelijk uit staatsobligaties en obligaties uitgegeven door supranationale instellingen en semioverheden. Voorheen werden deze obligaties aangekocht in zowel euro’s als Amerikaanse dollars. Maar het huidige renteklimaat in de eurozone heeft geleid tot de keuze om alleen nog actief obligaties aan te kopen in Amerikaanse dollars. De europortefeuille is daarmee vrijwel volledig afgebouwd.

De dollarportefeuille bestaat uit obligaties met een korte looptijd en het valutarisico wordt afgedekt. De portefeuille voorziet in een eventuele deviezenbehoefte van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF kan DNB vragen om dollars ter financiering van de IMF-kredietverlening. De ECB kan DNB verzoeken om dollars te leveren voor het uitvoeren van valuta-interventies. Om snel aan deze mogelijke verzoeken te kunnen voldoen, is het van belang dat de dollarportefeuille voldoende liquide is.

Extern beheerde portefeuilles

Beleggingen via de externe beheerde portefeuilles hebben betrekking op aandelen en bedrijfsobligaties. De laatste categorie is weer uit te splitsen in zogenoemde investment grade en high yield bedrijfsleningen. Deze beleggingen bieden naast risicospreiding van de totale beleggingsportefeuille ook de mogelijkheid om een bredere invulling te geven aan het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. DNB selecteert periodiek de externe vermogensbeheerders, en monitort en evalueert hun prestaties.

Goud

Van oudsher hielden centrale banken voornamelijk een goudvoorraad aan om aan de goudstandaard te voldoen. Vroeger konden munten en bankbiljetten namelijk nog worden ingewisseld voor goud. Sinds het loslaten van deze standaard wordt de goudvoorraad van DNB vooral aangehouden als reserve en vertrouwensanker. De goudreserves worden voor geografische spreiding op verschillende locaties in de wereld bewaard. Een deel in de goudkluis van DNB. De rest in de Verenigde Staten (VS), Canada en het Verenigd Koninkrijk (VK).

Lees meer over het goud

Japanse Yen beleggingen

Naast de eigen reserve beheert DNB ook een deel van de Japanse Yen reserve van de ECB. De centrale banken van het Eurosysteem kunnen om de drie jaar kiezen welke valuta zij willen beheren. Wij hebben gekozen voor Japanse Yen, omdat er dan geen belangenconflicten ontstaan met de financiële activa en valutareserves.

European Reserve Management Services

DNB is een van de centrale banken van het Eurosysteem die beheersdiensten verlenen voor de euroreserves van centrale banken buiten het eurogebied. Dit zijn de zogenoemde Eurosystem Reserve Management Services (ERMS).

Lees meer over de ERMS

DNB Charter verantwoord beleggen

317KB PDF
Download

FX Global Code

DNB heeft zich aan de principes uit de FX Global Code gecommitteerd en het Statement of Commitment ondertekend. DNB zet zich in voor transparante en eerlijke markten en moedigt marktpartijen aan zich ook aan de FX Global Code te committeren.

Statement Of Commitment To The FX Global Code

47KB PDF
Download