Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 januari 2007 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Corporate governance

Een goede corporate governance in financiële ondernemingen en pensioenfondsen is van belang voor het prudentiële toezicht door DNB. Adequate besturing en 'checks and balances' versterken de beheersing van risico’s en verkleinen de kans dat problemen ontstaan.

Algemeen

Voor DNB is corporate governance van belang, omdat het zorgt voor de basis van de beheersing van de bedrijfsvoering. Als de organisatie aan de top van een onderneming niet in orde is, dan is de beheersing van risico’s in de operationele processen dat zeker ook niet. Een goede corporate governance draagt zo bij tot bescherming van de belangen en aanspraken van aandeelhouders, crediteuren, polishouders en andere rechthebbenden. Om alle bij de onderneming betrokken belanghebbende partijen (stakeholders) te beschermen, moet een adequate governance zijn ingericht. Voor de verschillende sectoren zijn daar specifieke eisen voor opgesteld.

Nederlandse Code Corporate Governance

Een van de belangrijkste bouwstenen op dit gebied is de Nederlandse Corporate Governance Code. De code is van toepassing op alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland en waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende effectenbeurs. Daarmee is het dus niet van toepassing op alle onder toezicht staande ondernemingen. Wél biedt het voor al deze ondernemingen belangrijke aanknopingspunten voor de inrichting van de besturing en 'checks and balances'. Dit vormt de basis voor de beheersing van organisaties.

Verankering in de Wft voor financiële ondernemingen

Ook in de Wft is corporate governance een belangrijk onderwerp. Dit betreft onder meer:

 • beheerste bedrijfsvoering
 • integere bedrijfsvoering
 • betrouwbaarheid bestuurders en (mede)beleidsbepalers
 • deskundigheid bestuurders en (mede)beleidsbepalers
 • voorkomen belangenverstrengeling
 • financiële diensten onder personeelscondities
 • integriteitsgevoelige functies
 • compliance
 • rol accountant en actuaris

Sector(en)

 • Banken
 • Clearinginstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Verzekeraars