Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

25 april 2013 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Financiële ondernemingen dienen te beschikken over een adequate governance. Een van de onderdelen van een goede governance is een adequaat risico management systeem.

Een financiële onderneming dient te beschikken over een adequaat risico management systeem, oftewel: effectieve processen om risico’s te identificeren, meten of vast te stellen, te monitoren, mitigeren en rapporteren.

Van belang is dat een onderneming op heldere en inzichtelijke wijze haar risicobeheersing heeft ingericht, te denken valt hierbij aan processen omtrent strategie, beleid, individuele risico’s, de inbedding in de bedrijfsvoering, verdeling van capaciteit en verantwoordelijkheden. Voor de werking van een goed risicomanagement is van belang dat alle risico’s / risicogebieden worden beheerst: individueel en ook in onderlinge samenhang.

Sector(en)

  • Banken
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Verzekeraars
  • Wisselinstellingen