Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

07 oktober 2015 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Het chartale toezicht bestaat onder meer uit het geven van voorlichting over de neergelegde normen, het verzamelen van gegevens en het doen van onderzoek naar de mate van naleving van de normen.

DNB heeft in een tweetal besluiten personen aangewezen die zijn belast met het chartale toezicht; het besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie eurobankbiljetten en het besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten. Opgemerkt wordt dat in het laatst genoemde besluit, naast medewerkers van DNB, ook medewerkers van het Nationaal Analysecentrum Munten van de Koninklijke Nederlandsche Munt (KNM) als toezichthouder zijn aangewezen. De medewerkers van KNM voeren in beginsel de controles ten aanzien van euromunten uit DNB en KNM hebben ten behoeve van deze samenwerking afspraken neergelegd in het Convenant DNB-KNM, inzake Muntwet 2002, artikel 10 en 11.

Eurobankbiljetten 

De toezichthouders stellen onder meer vast of de geldverwerkers die eurobankbiljetten controleren met de daarvoor bestemde bankbiljettensorteermachines. Deze type machines moeten het afgelopen jaar met goed gevolg door één van de nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn getest en voorkomen op de actuele lijst met succesvol geteste machines van de ECB. Het gaat daarbij om een combinatie van hardware en software.

Opdat de ECB en DNB naleving door geldverwerkers kunnen controleren en om geldomloopontwikkelingen te volgen, dienen geldverwerkers twee maal per jaar, uiterlijk twee maanden na het verstrijken van de rapportage periode, een halfjaarrapportage op te stellen. In deze rapportage dient onder meer de navolgende informatie te worden vastgelegd:

  • Het aantal door of namens de geldverwerkers verwerkte en gerecirculeerde eurobankbiljetten;
  • De bankbiljettensorteermachines (machinetypes en aantallen) die door of namens de geldverwerker worden gebruikt voor recirculatie doeleinden; en
  • Het aantal door de cash recycling machines verwerkte en gerecirculeerde eurobankbiljetten per coupure.

Euromunten 

De toezichthouders stellen onder meer vast of de geldverwerkers die euromunten controleren op de daarvoor bestemde muntensorteermachines. Deze type machines moeten met goed gevolg door één van de aangewezen nationale autoriteiten of het ETWC zijn getest en voorkomen op de actuele lijst van de Europese Commissie, waarop alle muntsorteermachines zijn opgenomen waarvoor het ETWC een positieve en geldige samenvatting van het verslag van de detectietest heeft ontvangen of opgesteld.

Opdat de Europese Commissie en de lidstaten naleving door geldverwerkers kunnen controleren, dienen geldverwerkers jaarlijks een rapportage op te stellen. In deze rapportage dient onder meer de navolgende informatie te worden vastgelegd:

  • De types en het aantal muntsorteermachines die in gebruik zijn;
  • Waar zich elke muntsorteermachine bevindt; en
  • Voor elke muntsorteermachine het aantal behandelde munten per jaar en per denominatie.

Links

Auteurs

  • Banken
  • Betaalinstellingen
  • Wisselinstellingen