Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 mei 2017 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Dient een externe accountant werkzaamheden te verrichten op staten die niet onder de certificering vallen bij het verstrekken van een controleverklaring conform artikel 3:72, zevende lid, van de Wft?

Antwoord:

Nee, DNB verwacht voor het boekjaar 2016 niet dat de externe accountant werkzaamheden verricht op de staten die niet onder de certificering vallen (zoals opgenomen in de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011, bijlage 7), gezien de aard van de informatie in die andere staten. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft voorbeeldverklaringen opgesteld voor de staten. Om aan te geven welke staten wel onder de certificering vallen, kan de externe accountant een bijlage aan de controleverklaring toevoegen. Tevens heeft de NBA een addendum bij NBA Alert 40 opgesteld, waarin onder meer het logistieke proces is beschreven dat voor het boekjaar 2016 geldt voor controleverklaringen bij staten die met behulp van XBRL bij DNB worden ingediend.

Achtergrond: 

Met ingang van 2016 is DNB overgegaan op XBRL voor een groot deel van de prudentiële staten van banken en verzekeraars. Bij het indienen van XBRL-bestanden waarbij conform artikel 3:72 lid 7 Wft een controleverklaring wordt verstrekt door de externe accountant kan het voorkomen dat het XBRL-bestand staten bevat die niet onder de certificering vallen. In deze Q&A geeft DNB aan dat geen werkzaamheden verwacht worden van externe accountants op deze niet onder de certificering vallende staten.

sector

  • Banken
  • Verzekeraars