Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

28 oktober 2013 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Wat is de Financial Action Task Force (FATF)?

De Financial Action Task Force (FATF), opgericht in 1989, is een intergouvernementele task force die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Momenteel zijn er 36 landen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, lid van de FATF en zijn er door middel van regionale organisaties wereldwijd meer dan 180 landen bij de FATF aangesloten.

Doelstellingen FATF:

 1. Het vaststellen van een internationale standaard ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme en de beoordeling van de implementatie van deze standaard (mutual evaluation proces): De FATF heeft 40 aanbevelingen opgesteld en verwacht dat landen deze implementeren in nationale wet- en regelgeving en dit systeem effectief is in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. FATF voert periodiek evaluaties uit om te zien in hoeverre landen aan de aanbevelingen voldoen.
 2. Het opstellen van leidraden, best practices en typologieën [1] die landen en instellingen ondersteunen bij de implementatie van de standaard en bijdragen aan het identificeren van nieuwe risico’s op het gebied van witwassen en de financiering van terrorisme.
 3. Het identificeren van hoog risico of niet-coöperatieve landen (zwarte en grijze lijsten) waarbij een hoger risico op witwassen en terrorismefinanciering bestaat. FATF stelt drie keer per jaar een lijst op met landen die de FATF aanbevelingen onvoldoende hebben geïmplementeerd en verwacht van de leden dat adequate maatregelen worden genomen om de risico’s gerelateerd aan deze landen, te mitigeren.

FATF Standaard 

De in 1990 door de FATF vastgestelde, en in 2012 herziene 40 Aanbevelingen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zijn internationaal toonaangevend als AML/CFT standaard. De Aanbevelingen zien onder meer op verbetering van de nationale rechtsstelsels inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de rol van de financiële instellingen en het versterken van de internationale samenwerking. De Aanbevelingen die zien op de rol van de financiële instellingen hebben met name betrekking op het achterhalen en verifiëren van de identiteit van cliënten of van derden, het geven van de nodige aandacht aan ongebruikelijke of verdachte transacties en risicovolle relaties en het ontwikkelen van interne procedures en het nemen van maatregelen om te voorkomen dat de financiële instelling betrokken raakt bij witwassen. Daarnaast zien deze aanbevelingen op diverse maatregelen zoals het bevriezen van terroristische tegoeden en het meesturen van informatie bij wire transfers.

Evaluaties 

Alle lidstaten van de FATF worden onderworpen aan een evaluatie vanuit de FATF. Een team van diverse experts uit andere FATF-lidstaten beoordeelt tijdens een evaluatie het systeem dat het betreffende land heeft opgezet ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering . Deze evaluatierapporten zijn een belangrijke bron voor landen en financiële instellingen om te kunnen beoordelen hoe dit systeem van een specifiek land is ingericht. De rapporten worden gepubliceerd op de website van de FATF.

De FATF heeft in 2013 de nieuwe methodologie voor de evaluaties gepubliceerd. De methodologie ziet op twee facetten van het raamwerk ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme:

 1. Technische Compliance: het juridische en institutionele raamwerk in een land waarbij de 40 aanbevelingen van de FATF geëvalueerd worden
 2. Effectiviteit : de resultaten die verwacht worden bij een effectief raamwerk waarbij 11 door FATF opgestelde ‘resultaten’ geëvalueerd worden

Voor beide facetten zullen ratings worden toegekend aan een land. De methodologie zal door zowel FATF als de regionale organisaties worden gebruikt bij de evaluatie van de FATF standaard in de komende jaren.

Guidance & Typologies 

Een belangrijk onderdeel van het werk van de FATF is het bij elkaar brengen van experts op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering om nieuwe methoden en technieken van witwassen en terrorismefinanciering te inventariseren en analyseren. Ieder jaar worden er in FATF-verband een aantal projecten gestart, die uitmonden in een zogenoemd Typologies rapport. Zo zijn in de afgelopen jaren onderwerpen bestudeerd als: ‘New payment methods’, ‘misuse of legal professions’, ‘Emerging terrorist financing risks’ en ‘Trade based money laundering’. Deze typologierapporten worden na afronding gepubliceerd op de website van de FATF. Daarnaast publiceert FATF regelmatig guidance die landen en instellingen ondersteunen bij de implementatie van de standaard zoals de guidance inzake ‘politically exposed persons’ en ‘new payment products and services’.

Hoog-risico en niet-coöperatieve landen 

Na elke FATF plenaire vergadering publiceert de FATF waarschuwingslijsten waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze lijsten worden op de website van FATF gepubliceerd en DNB wijst instellingen op deze lijsten middels een nieuwsbericht op Open Boek Toezicht. Daarnaast heeft DNB een Q&A gepubliceerd welke aangeeft op welke wijze instellingen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering van Terrorisme (WWFT) om dienen te gaan met de waarschuwingslijsten.
_______
[1] Vergelijkende studie en analyse van vormen van witwassen en/of terrorismefinanciering

sector

 • Afwikkelondernemingen
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars