Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

26 november 2020 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Binnen het iForum hebben we acht overkoepelende thema’s geformuleerd die bijdragen aan onze smart supervisor-strategie voor 2025. Hieronder beschrijven we voor elk van de acht thema’s de situatie die we in 2025 bereikt willen hebben.

Optimalisatie van de ‘user experience’

Gewenste situatie in 2025: DNB communiceert efficiënt en transparant met de instellingen via één digitale omgeving (Mijn DNB). Die bestaat uit digitale processen die aansluiten op die van de gebruikers. De instelling en DNB hebben altijd een actueel en identiek inzicht in toezichteisen, aanvragen, opvolging van acties, et cetera.

Beperking van de indirecte kosten van ons toezicht

Gewenste situatie in 2025: door slim gebruik van technologie beperken we de indirecte kosten van ons toezicht, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. We kennen de belangrijkste oorzaken van indirecte kosten en hebben voor zowel grote als kleine instellingen gezamenlijk actie ondernomen om de indirecte kosten te beperken. We houden bij hoeveel dit oplevert en bewaken de balans tussen kosten en baten.

Verbetering van de datakwaliteit van rapportages

Gewenste situatie in 2025: we hebben de datakwaliteit van rapportages aantoonbaar verbeterd via automatisch controle van de ingeleverde rapportages. Met een continue feedback-loop tussen DNB en de gebruikers leidt dat tot doorlopende verbetering van de datakwaliteit. We gaan van ‘human to human’ naar ‘machine to machine’.

Verbetering van de risicobeheersing met data-analyse

Gewenste situatie in 2025: instellingen gebruiken vernieuwende data-analysetools en hebben daardoor een doorlopend en meer datagedreven beeld van de risico's. Daardoor kunnen zij hun risicobeheersing versterken.

Cultuur

Meer informatie volgt

Verkenning realtime-toezicht

Gewenste situatie in 2025: in nauwe samenwerking met de sector hebben we verkend wat de toegevoegde waarde is van realtime-toezicht. Als die toegevoegde waarde er is, passen we het toe op verschillende risicogebieden. In overleg met de sector zijn we op een juiste manier omgegaan met technische, juridische en ethische vraagstukken.

Beter inzicht in wet- en regelgeving

Gewenste situatie in 2025: we hebben een toegankelijk en actueel overzicht van de toepasselijke wet- en regelgeving. Waar dat relevant is, geven we ook inzicht in onze interpretaties daarvan. Wij maken dit overzicht zo beschikbaar dat instellingen het automatisch in hun eigen processen kunnen verwerken.

Effectief beleid van DNB over kansen en risico's van AI

Gewenste situatie in 2025: de financiële sector maakt op een verantwoorde manier gebruik van artificial intelligence (AI) en maakt daarbij een goede afweging tussen de voordelen en de risico's.

Versterkt risicomanagement bij instellingen door publicatie benchmarkinformatie

Gewenste situatie in 2025: wij gebruiken onze unieke informatiepositie om de sectoren onder ons toezicht te versterken. Dat doen we door relevante informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te publiceren. Hiermee kunnen instellingen doorlopend hun risicomanagement versterken.

Initiatieven

Bij elk van deze acht thema’s horen initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van dat thema. U kunt deze vinden op de pagina Initiatieven.

sector

 • Aanbieders cryptodiensten
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen