Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

22 april 2022 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Customer Due Diligence

Het doel van cliëntonderzoek is dat de instelling weet met wie zij zaken doet, waarvoor de relatie gebruikt wordt, en dat de instelling dit doorlopend op risico-gebaseerde wijze controleert.

In artikel 3 van de Wwft is vastgelegd wanneer cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is risico-gebaseerd en wordt (mede) bepaald door de risico’s die bepaalde typen cliënten, producten, diensten, leveringskanalen, transacties en landen- of gebieden met zich meebrengen. Instellingen treffen daarbij extra mitigerende maatregelen in gevallen waar een hoger risico bestaat op witwassen en/of financiering van terrorisme.

Sector(en)

  • Aanbieders cryptodiensten