Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

04 mei 2020 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Voor bestaande aanbieders die op het moment dat de wet in werking treedt een verzoek tot registratie hebben ingediend, geldt dat DNB zes maanden beslistijd heeft om de registratie te behandelen. Wij streven ernaar alle registraties en bijbehorende toetsingen binnen de overgangsperiode van zes maanden af te ronden. Let op dat u de informatie op vragen in het registratieproces snel aanlevert zodat u niet over de overgangstermijn heen gaat.

Voor nieuwe aanbieders die zich na de inwerkingtreding van de wet melden geldt – conform artikel 23c, tweede lid van het Wetsvoorstel – een beslistermijn van twee maanden om dit verzoek te behandelen. Let wel, voor deze aanbieders geldt dat zij hun diensten niet mogen aanbieden gedurende de periode dat de registratie in behandeling is. Indien informatie ontbreekt, wordt de beslistermijn opgeschort vanaf het moment dat DNB de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken (conform artikel 4:15 Awb).

DNB kan niet overgaan tot registratie, ook niet na het verstrijken van de beslistermijn van twee maanden, zolang de betrouwbaarheid en geschiktheid van alle (mede) beleidsbepalers nog niet is vastgesteld. Let op: voor toetsingen gelden andere tijdslijnen.

Sector(en)

  • Aanbieders cryptodiensten