Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

17 december 2013 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Een afwikkelonderneming met zetel in Nederland die voornemens is vanuit een buiten Nederland gelegen bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen jegens een cliënt met wie zij niet in een groep is verbonden, gaat daartoe slechts over nadat DNB met het voornemen heeft ingestemd.

DNB stemt, binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag, met het voornemen in, indien wordt voldaan aan de bij of krachtens AMvB te stellen eisen, tenzij de bedrijfsvoering of financiële positie, gelet op het voornemen, niet toereikend is.

Sector(en)

  • Afwikkelondernemingen