Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

17 december 2013 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Het is vanaf 1 januari 2014 verboden om zonder vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) in Nederland het bedrijf uit te oefenen van afwikkelonderneming, indien in het voorafgaande kalenderjaar meer dan 120 miljoen girale betalingstransacties zijn verricht. Het verbod is opgenomen in artikel 2:3.0b van de Wet op het financieel toezicht (Wft). DNB is op grond van de Wft belast met het toezicht op en vergunningverlening aan afwikkelondernemingen.

Iedereen die in Nederland afwikkeldiensten verleent en in het voorafgaande kalenderjaar meer dan 120 miljoen girale betalingstransacties heeft verricht, moet daartoe een vergunning van DNB hebben, tenzij de onderneming is gevestigd in een door de Minister van Financiën aangewezen staat.