Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

19 mei 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

In de brochure (zie onder Gerelateerde Downloads) leest u de belangrijkste bevindingen van DNB naar aanleiding van het in 2016 uitgevoerde thema-onderzoek “post-event transactiemonitoring bij banken” [1]. Deze bevindingen laten zien dat de onderzochte banken hun transactiemonitoringsproces nog niet op orde hebben om risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen.
Wij delen met dit document de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek en bieden u guidance hoe u uw transactiemonitoringsproces kunt verbeteren. Het spreekt voor zich dat u de eigen omstandigheden van uw bank in aanmerking neemt bij de oplossingen en maatregelen die u treft. U maakt hierin uw eigen afweging.

Toelichting bij de brochure

De brochure is als volgt opgebouwd. Na de inleiding vindt u eerst een korte beschrijving van het transactiemonitoringsproces en presenteren wij u het zogeheten ‘volwassenheidsmodel’ dat wij bij de uitvoering van het thema-onderzoek in 2016 hebben toegepast. Daarna leest u per onderdeel van dit model onze guidance. De guidance start met de hoofdbevindingen uit het onderzoek, waarna een toelichting volgt. Vervolgens vindt u per onderdeel van het volwassenheidsmodel praktijkvoorbeelden, zowel goede als minder goede voorbeelden, die wij in het thema-onderzoek hebben aangetroffen.

Consultatie

Eind mei en juni 2017 heeft DNB op basis van deze concept guidance rondetafel-sessies georganiseerd: twee sessies met respectievelijk de 1e- en 2e-lijns verantwoordelijken, alsmede een derde sessie met externe adviseurs. De uit deze sessies verkregen feedback – alsmede schriftelijk door partijen gegeven reacties – zal worden verwerkt in een finale versie van deze guidance, die naar verwachting medio augustus 2017 gepubliceerd zal kunnen worden.

[1] Het betrof een cross-sectoraal onderzoek, uitgevoerd bij vier banken, vier betaalinstellingen, drie money transferkantoren en zes trustkantoren.

Downloads

Auteurs

  • Banken