Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

21 juni 2020 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

De uitvraag is bedoeld om DNB en AFM een beeld te geven van de status van de transitie bij financiële instellingen. De betrokken instellingen worden individueel benaderd. Het betreft een selectie van banken (die niet onder ECB toezicht vallen), verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen.

De hervorming van rentebenchmarks leidt tot risico’s bij financiële instellingen wanneer zij niet tijdig hierop inspelen. Diverse ontwikkelingen in het afgelopen decennium hebben geleid tot de wereldwijde hervormingen. In de EU is dit vormgegeven met de invoering van de Benchmarkverordening.

Uitvraag

De uitvraag zal vanaf juni 2020 elk half jaar plaatsvinden. De laatste beoogde uitvraag zal in januari 2022 zijn. De in het template gevraagde informatie bestaat uit data over relevante financiële instrumenten en producten. Daarnaast zijn diverse vragen opgenomen over de voortgang en obstakels bij de transitie.

Om te zorgen dat deze uitvraag aansluit bij de verschillende typen instellingen, is deze uitvraag geconsulteerd via het iForum. Op basis van de consultatiefeedback is het template op diverse punten gewijzigd en verduidelijkt. De definitieve versie van de uitvraag is bijgevoegd.

Gerelateerd werk

Dit onderzoek is het vervolg op eerdere toezichtactiviteiten van DNB en AFM (zie bijvoorbeeld dit nieuwsbericht). Internationaal worden vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld door de ECB, in het VK en in Japan.

 

Monitoring benchmark transition

sector

  • Banken
  • Pensioenfondsen
  • Verzekeraars