Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

19 oktober 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Wettelijk kader markttoegang kredietunie

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle wetten die van toepassing zijn op de markttoegang van kredietunies. Ook hebben we hier alle bijbehorende leidraden van De Nederlandsche Bank (DNB) voor u op een rij gezet.

Op 1 januari 2016 zijn de Wet toezicht kredietunies en het Besluit toezicht kredietunies in werking getreden. Sinds de inwerkingtreding van deze wet in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit toezicht kredietunies is DNB de vergunningverlenende autoriteit voor middelgrote kredietunies.

Sector(en)

  • Banken