Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

21 april 2021 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Verwacht DNB dat een Nederlandse financiële holding van een financiële groep met enkel beleggingsondernemingen een aanvraag indient bij DNB voor goedkeuring (artikel 3:280b Wft) dan wel een aanvraag tot ontheffing van deze goedkeuringsplicht (artikel 3:280c Wft)?

Antwoord:

Nee. Met het oog op de introductie van het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen IFD, naar verwachting per 26 juni 2021, acht DNB het niet doelmatig om financiële holdings van beleggingsondernemingen die onder dit nieuwe regime gaan vallen kortstondig te onderwerpen aan deze goedkeuringsverplichting. Deze beleidspositie is in lijn met de positie van de Europese wetgever (zie Richtlijn (EU) 2021/338).

Sector(en)

  • Beleggingsondernemingen