Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

05 oktober 2020 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Dit factsheet heeft betrekking op het aanstaande prudentiële kader zoals neergelegd in de Investment Firm Regulation en Investment Firm Directive (IFR/IFD) dat per 26 juni 2021 van toepassing wordt.

De IFR/IFD introduceert meerdere discreties en opties voor DNB als prudentiële toezichthouder. Via de Q&As opgenomen in dit factsheet maakt DNB bekend hoe zij voornemens is invulling te geven aan haar bevoegdheden onder IFR/IFD. De Q&As zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het wettelijk en regelgevend kader. Zo is het Nederlandse wetsvoorstel ter implementatie van de IFD nog niet finaal en stelt de Europese Bankenautoriteit (EBA) nog technische standaarden en richtsnoeren op. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de uitoefening van bevoegdheden door DNB, in welk geval het nodig kan zijn om de Q&As aan te passen.

De Q&As gaan onder meer in op het aanvragen van bepaalde ontheffingen onder IFR/IFD. Geïnteresseerde beleggingsondernemingen kunnen reeds voor de toepassingsdatum van de IFR/IFD (26 juni 2021) een concept-ontheffingsaanvraag bij DNB indienen. DNB kan alvast van start gaan met de beoordeling daarvan. Definitieve besluiten over de ontheffingen worden genomen vanaf het moment dat de IFR/IFD daadwerkelijk van toepassing is. Met een concept-ontheffingsaanvraag hebben de aanvrager en DNB de gelegenheid om het beoordelingsproces al te starten, waardoor de doorlooptijd voor een ontheffingsaanvraag na inwerkingtreding van IFR/IFD in Nederland wordt verkort.

De Q&As beslaan de volgende onderwerpen:

sector

  • Beleggingsondernemingen