Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

15 december 2020 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Op Open Boek Toezicht (OBT) publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) alle beleidsuitingen die betrekking hebben op het toezicht. De meest voorkomende beleidsuitingen zijn: een toezichthouderregeling, een beleidsregel, een Q&A en de Good practice1. De status van deze uitingen verschilt.

Hieronder ziet u dit samengevat in een schema. Meer toelichting over de status van de meest voorkomende beleidsuitingen van DNB vindt u hier. Het wettelijk kader voor toezicht op banken en verzekeraars is grotendeels Europees bepaald. Het interpreteren van deze regelgeving is dan ook vooral aan de aangewezen Europese instanties (zie paragraaf 5). Waar dit van toepassing is volgt DNB in haar beleidsuitingen deze interpretatie.

[1] Incidenteel kan het voorkomen dat er op Open Boek Toezicht nog andere beleidsuitingen staan dan de in deze leeswijzer genoemde beleidsuitingen. Het betreft hier bijvoorbeeld beleidsuitingen die DNB (of een van haar voorgangers) in het verleden heeft gehanteerd of beleidsuitingen die DNB samen met andere toezichthouders heeft gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld de Leidraad Wwft en Sw. In deze uitzonderlijke gevallen zal in de beleidsuiting duidelijk weergegeven worden wat de status is van de betreffende beleidsuiting.

Sector(en)

 • Aanbieders cryptodiensten
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen