Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Moet een pensioenfonds met meerdere soorten regelingen voor elke regeling een aparte haalbaarheidstoets uitvoeren?

Antwoord:

Nee. Het pensioenresultaat op fondsniveau wordt bepaald op basis van alle regelingen die door het pensioenfonds worden uitgevoerd. Wel moet in de haalbaarheidstoets voldoende rekening worden gehouden met de verschillende pensioenregelingen die het pensioenfonds uitvoert. Zie bijvoorbeeld de toelichting bij de Ministeriële Regeling behorende bij artikel 30b, lid 2. Indien er sprake is van een pensioenfonds met meerdere kringen waarbij sprake is van afgescheiden vermogens (ringfencing), dient voor elke kring (afgescheiden vermogen) een aparte haalbaarheidstoets te worden uitgevoerd.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen