Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Wegen de uitkeringen in het pensioenresultaat aan het einde van de uitkeringsperiode niet te zwaar vanwege de indexatie? Waarom worden de uitkeringen bijvoorbeeld niet contant gemaakt?

Antwoord:

Conform artikel 30b, lid 1 van de Ministeriële Regeling worden alle verwachte uitkeringen in het pensioenresultaat gecorrigeerd voor de scenarioprijsinflatie. Daardoor zijn alle verwachte uitkeringen uitgedrukt in reële termen en in termen van koopkrachtbehoud dus vergelijkbaar met elkaar. Hierdoor worden uitkeringen aan het einde van de uitkeringsperiode door eventuele indexatie niet zwaarder gewogen. Het contant maken van de uitkeringen is niet aan de orde, omdat het niet om een waardebepaling gaat.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen