Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Pensioenresultaat en indiensttreding, ontslag en waardeoverdracht

Vraag:

Hoe moet bij de berekening van het pensioenresultaat worden omgegaan met toetreding tot het pensioenfonds (indiensttreding) en uittreding (ontslag)? Dezelfde vraag maar dan voor waardeoverdracht. In hoeverre worden betreffende personen buiten beschouwing gelaten in het pensioenresultaat?

Antwoord:

De fictieve personen die ten behoeve van een realistische verwachting van de bestandsontwikkeling van het pensioenfonds in de modellering van de haalbaarheidstoets op een later moment dan de rapportagedatum toetreden en eventueel daarna ook weer uittreden (mogelijkerwijs gecombineerd met een waardeoverdracht), worden niet meegenomen in het pensioenresultaat.

In de toelichting bij de Ministeriële Regeling behorende bij artikel 30b, lid 2 is aangegeven dat in de verwachte uitkeringen van het pensioenresultaat de verwachte fonds-specifieke ontwikkelingen worden meegenomen. Dit geldt ook voor de bestaande personen die op de rapportagedatum behoren tot een van de geboortejaargroepen zoals bedoeld in artikel 30, lid 1 b van de Ministeriële Regeling. Dit betekent dat in de verwachte uitkeringen voor een betrokkene ook de verwachte fonds specifieke ontwikkelingen worden meegenomen met betrekking tot gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld het tot pensionering in dienst blijven, het eerder met ontslag gaan en het uitvoeren van een uitgaande waardeoverdracht.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen