Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Wat gebeurt er bij een herziening van het beleggingsbeleid of de risicohouding in de haalbaarheidstoets?

Antwoord:

Als bij een herziening van het beleggingsbeleid of de risicohouding er sprake is van een significante wijziging, dan voert een pensioenfonds op basis van artikel 22, lid 2 van het Besluit FTK een aanvangshaalbaarheidstoets uit. De herziening wordt dan meegenomen in de doorrekening van de haalbaarheidstoets en een eventuele impact komt dan tot uiting in de uitkomsten van de haalbaarheidstoets.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen