Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 februari 2015 Toezicht Toezichtlabel Good practice

Belangenverstrengeling is een actueel risico bij pensioenfondsen en heeft de aandacht van DNB in haar toezicht. In 2014 heeft DNB een thema onderzoek 'belangenverstrengeling' uitgevoerd bij pensioenfondsen. Het voor dit onderzoek gebruikte beoordelingskader en de good practices die DNB bij de onderzochte pensioenfondsen aantrof zijn samengebracht in een handzame brochure, welke u op deze pagina kunt raadplegen.

Belangrijk is dat pensioenfondsen zich bewust zijn:

  • waar belangenverstrengeling bij het fonds kan voorkomen,
  • dat de verschillende belangen bespreekbaar zijn en
  • dat maatregelen worden getroffen om het risico op (de schijn van) belangenverstrengeling te beheersen.

Met deze brochurewil DNB pensioenfondsen concrete handreikingen bieden voor het treffen van adequate maatregelen om belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, te voorkomen.

In deze brochure leest u achtereenvolgens wat DNB verstaat onder belangenverstrengeling, gevolgd door de vier stappen van een gedegen risicobeheersingsproces. Per stap leest u een toelichting én een aantal concrete voorbeelden - good practices- die DNB in de onderzoeken bij fondsen heeft gezien

Sector(en)

  • Pensioenfondsen