Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 april 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Mag een achtergestelde lening van een pensioenfonds vroegtijdig worden terugbetaald?

Antwoord:

Ja, De Nederlandsche Bank (DNB) kan onder een aantal voorwaarden ermee instemmen dat een achtergestelde lening van een pensioenfonds vroegtijdig wordt terugbetaald. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen achtergestelde leningen met vaste looptijd en zonder vaste looptijd.

Aflossing achtergestelde lening met vaste looptijd

Volgens artikel 8, lid 7 Besluit ftk, kan DNB toestemming geven voor vervroegde aflossing van een achtergestelde lening met vaste looptijd. Daarbij moet in ieder geval rekening worden gehouden met de destijds met het pensioenfonds overeengekomen voorwaarden voor aflossing. Door de aflossing mag het eigen vermogen op basis van de beleidsdekkingsgraad niet onder het vereiste niveau dalen. Na terugbetaling moet het eigen vermogen op basis van de beleidsdekkingsgraad dus hoger blijven.

Aflossing achtergestelde lening zonder vaste looptijd 

Volgens artikel 8, lid 5 Besluit ftk worden achtergestelde leningen zonder vaste looptijd alleen afgelost na toestemming van DNB. Indien een fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan het VEV, zal DNB in beginsel geen toestemming geven voor aflossing.

Auteurs

  • Pensioenfondsen