Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

13 oktober 2015 Toezicht

Toezicht

Naast het Vereist Eigen Vermogen (VEV) geldt ook een Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV). Op grond van de Richtlijn Pensioenen mag een pensioenfonds niet te lang niet beschikken over het MVEV. Dat is de reden dat in artikel 140 Pensioenwet bepaald is dat een pensioenfonds dat gedurende vijf jaren niet over MVEV heeft beschikt, het binnen zes maanden maatregelen neemt waardoor het in een keer aan het MVEV voldoet. Voor zover het daarbij gaat om korting van pensioenaanspraken en –rechten, mag die korting over het aantal jaren uitgesmeerd worden dat door het fonds ook gekozen is ten aanzien van de hersteltermijn.

Berekening minimaal vereist eigen vermogen

Het minimaal vereist eigen vermogen wordt volgens het onderstaande bepaald. Het lopen van beleggingsrisico en de vastlegging van beheerslasten worden hierbij in aanmerking genomen.

  • wél beleggingsrisico:
    Vier procent van de bruto technische voorzieningen maal het verhoudingsgetal tussen de netto technische voorziening en de bruto technische voorziening. De netto technische voorziening is de bruto technische voorziening minus het herverzekerde deel hiervan. Het verhoudingsgetal heeft een minimumwaarde van 85 procent. Een fonds met meer dan 15 procent van de bruto technische voorzieningen herverzekerd, heeft op deze basis een minimaal vereist vermogen van 3,4 procent (=0,85*4%)
  • géén beleggingsrisico; beheerslasten voor meer dan vijf jaar vastgelegd:
    Één procent van de bruto technische voorzieningen volgens de berekening onder het eerste lid
  • géén beleggingsrisico; beheerslasten voor minder dan vijf jaar vastgelegd:
    Één procent van de bruto technische voorzieningen volgens de berekening onder het eerste lid vermeerderd met 25 procent van de netto beheerslasten van het afgelopen boekjaar

Voor pensioenregelingen met een risicokapitaal bij overlijden en voor arbeidsongeschiktheidspensioenen komt hier nog een percentage bovenop.