Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

27 februari 2014 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Welk handhavingsbeleid hanteert DNB ten aanzien van de kwaliteit van ingediende staten van pensioenfondsen?

Antwoord:

Indien staten op essentiële onderdelen onvolledig en/of onjuist ingevuld zijn kan DNB, afhankelijk van de ernst van de overtreding, een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen. Van onjuist invullen is sprake indien de staten niet conform de aanwijzingen zijn ingevuld. Dit handhavingsbeleid ten aanzien van kwaliteit is van kracht met ingang van de rapportageverplichting over het vierde kwartaal van 2013.

Toelichting

Kwalitatief goede financiële staten zijn voor het toezicht van DNB onmisbaar. Soms ontvangt DNB staten die (hoewel tijdig ingediend) niet conform de aanwijzingen van de staten zijn ingevuld. Indien dat op belangrijke onderdelen het geval is, kan DNB haar toezichtstaak niet goed uitvoeren. Staten die niet vóór de uiterlijke indieningstermijn geheel conform de Aanwijzingen bij de staten zijn ingediend, beschouwt DNB als onjuist of onvolledig.

DNB zal een last onder dwangsom opleggen indien er sprake is van een ernstige of minder ernstige overtreding en bovendien herstel geboden is. Er is sprake van een ernstige overtreding indien de onjuist ingevulde staat een relevant prudentieel risico verhult en daardoor effectief toezicht belemmert. Bij een ernstige overtreding zal DNB een bestuurlijke boete opleggen. Bij een minder ernstige overtreding zal DNB een boete opleggen als het pensioenfonds binnen een periode van dertien maanden twee maal onjuiste of onvolledig ingevulde staten heeft verstrekt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de omvang, duur, en overige bijzondere omstandigheden van de overtreding. Ook wordt rekening gehouden met de verwijtbaarheid van het pensioenfonds.

De Aanwijzingen bij de staten zijn te vinden via de internetapplicatie e-Line DNB, webpagina. De kwaliteit is voldoende als met de staten ook daadwerkelijk de informatie wordt geleverd die is gevraagd. De inhoud van de formulieren, de aanwijzingen voor het invullen daarvan en de overige voorschriften die relevant zijn voor het rapportageproces vormen tezamen het rapportagekader voor pensioenfondsen. DNB verwacht dat de financiële staten voldoen aan de eisen die worden gesteld in het rapportagekader voor pensioenfondsen.

sector

  • Pensioenfondsen