Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

24 februari 2011 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Mag er onderscheid gemaakt worden in toeslagen binnen de groep gewezen deelnemers?

Antwoord:

Ja, er mag onderscheid gemaakt worden bij een toeslagverlening binnen de groep gewezen deelnemers, zolang alle slapers minimaal dezelfde toeslag ontvangen als gepensioneerden.

Artikel 58 van de Pensioenwet verplicht niet tot een gelijke behandeling van slapers onderling en verbiedt ook niet dat sommige slapers extra toeslag ontvangen. De Pensioenwet is een minimumwet. Als een werkgever of een pensioenfonds iets extra’s wil doen ten opzichte van datgene waar op grond van de Pensioenwet recht op bestaat, dan is dat toegestaan.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen