Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 januari 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Heeft u geen vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB)? Dan mag u geen trustdiensten verlenen. Dit volgt uit artikel 3 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Het verbod geldt niet als u onder de vrijstellingsregeling valt.

Handhavingsbeleid

DNB voert een actief handhavingsbeleid waarbij regelmatig controles worden verricht. Wanneer u zonder een vergunning van DNB toch trustdiensten verleent, kan DNB diverse handhavingsmaatregelen treffen. Zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Economisch delict

Een overtreding van de Wtt 2018 is een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

sector

  • Trustkantoren