Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

02 januari 2019 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Vrijstelling vergunningplicht

Iedereen die in Nederland beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten wil verrichten, heeft een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) of moet zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Bepaalde activiteiten kunnen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.

Bijvoorbeeld advocaten en personen die beroeps- of bedrijfsmatig vorderingen incasseren. De verschillende categorieën vrijgestelde trustkantoren zijn opgenomen in de Regeling toezicht trustkantoren 2018.

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Sector(en)

  • Trustkantoren