Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 april 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Alle verzekeraars die binnen de reikwijdte van de Solvency II-richtlijn vallen, hebben een Solvency II-vergunning nodig om in Nederland verzekeringsactiviteiten te kunnen verrichten.

Schade- en levensverzekeraars vallen onder de reikwijdte van Solvency II en moeten een Solvency II-vergunning aanvragen. Dit is alleen anders als zij aan de volgende vier uitzonderingsvereisten voldoen:

 1. De jaarlijkse bruto premie-inkomsten zijn minder dan EUR 5 miljoen.
 2. De totale technische voorzieningen van de onderneming zijn minder dan EUR 25 miljoen.
 3. Als de verzekeraar tot een groep behoort, zijn de totale technische voorzieningen van de groep minder dan EUR 25 miljoen.
 4. Eventuele herverzekeringsactiviteiten zijn niet meer dan EUR 0,5 miljoen van de bruto premie-inkomsten of niet meer dan EUR 2,5 miljoen van de technische voorzieningen of maken niet meer dan 10% uit van de bruto premie-inkomsten of technische voorzieningen.

Een schadeverzekeraar die aan deze vier vereisten voldoet, kan in plaats van een Solvency II-vergunning een Basic-vergunning aanvragen, mits de schadeverzekeraar geen verzekeringsactiviteiten aanbiedt in de volgende branches:

 • Aansprakelijkheid motorrijtuigen
 • Aansprakelijkheid wegvervoer
 • Aansprakelijkheid luchtvoertuigen
 • Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen
 • Algemene aansprakelijkheid
 • Kredietrisico’s
 • Borgtochtrisico’s

Als de schadeverzekeraar wel verzekeringsactiviteiten aanbiedt in één van deze branches, moet de schadeverzekeraar – ongeacht de omvang – een Solvency II-vergunning aanvragen.

Een levensverzekeraar die aan deze vier vereisten voldoet, kan in plaats van een Solvency II-vergunning een Basic-vergunning aanvragen.

Let op: als een schade- of levensverzekeraar met een Basic-vergunning in een bepaald jaar niet meer voldoet aan één van de vier vereisten, betekent dit niet direct dat de verzekeraar een Solvency II-vergunning moet aanvragen. Pas als een verzekeraar drie opeenvolgende jaren een grens uit één van de vier vereisten overschrijdt, is in het vierde jaar Solvency II van toepassing.

Een herverzekeraar valt altijd onder de reikwijdte van Solvency II, ongeacht de grootte of de activiteiten die de herverzekeraar verricht. Een herverzekeraar moet dus altijd een Solvency II-vergunning aanvragen.

Sector(en)

 • Verzekeraars