Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandse consument en onze economie zijn gebaat bij een divers aanbod van financiële producten en diensten. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe en vernieuwende partijen. Een veilige, innovatieve, betrouwbare en betrokken financiële sector levert een bijdrage aan duurzame welvaart in ons land. De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich hier hard voor.

Iedereen die in Nederland verzekeringsactiviteiten verricht, heeft daarvoor een vergunning van DNB nodig of moet zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt voor alle soorten verzekeraars: schade-, levens-, natura-uitvaart- en herverzekeraars. De verzekeringsactiviteiten mogen pas worden gestart na verlening van een vergunning, tenzij de verzekeraar valt onder de vrijstellingsregeling.

Meer informatie

In dit deel van Open Boek Toezicht vindt u een overzicht van relevante informatie met betrekking tot de markttoegang van verzekeraars. Ook vindt u hier een toelichting op begrippen en wetsbepalingen die relevant zijn voor de markttoegang en eventuele vergunningverlening aan partijen die verzekeringsactiviteiten willen verrichten.