Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 april 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Heeft u geen vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB)? Dan mag u niet actief zijn als verzekeraar. Het verbod geldt niet als u onder de vrijstellingsregeling valt.

DNB voert een actief handhavingsbeleid waarbij regelmatig controles worden verricht. Wanneer u zonder een vergunning of vrijstelling van DNB toch verzekeringsactiviteiten verricht, kan DNB diverse handhavingsmaatregelen treffen. Zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Economisch delict

Een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). DNB kan hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Sector(en)

  • Verzekeraars