Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

13 januari 2011 Toezicht

Toezicht

Het Gemengd Comité voor financiële conglomeraten (JCFC) is de Europese ontmoetingsplaats voor toezichthouders op financiële conglomeraten.

Het Gemengd Comité voor financiële conglomeraten (JCFC) is een comité van Europees niveau 3 dat zich inzet voor Europese convergentie bij het toezicht op financiële conglomeraten. In de praktijk functioneert de JCFC als een aanvulling op de CEBS (Europese bankentoezichthouders) en de CEIOPS (Europese verzekeringstoezichthouders). Evenzo is de Financial Conglomerates Directive (FCD), de Europese richtlijn betreffende het toezicht op financiële conglomeraten, een aanvulling op de CRD en de Solvabiliteitsrichtlijn. De JCFC kan worden gezien als de Europese tegenhanger van het mondiale Joint Forum.

De leden van de JCFC vertegenwoordigen de toezichthouders in de 27 lidstaten en drie waarnemende staten, de Europese Commissie en de drie comités van niveau 3. Het JCFC wordt voorgezeten door Patrick Brady (van de Ierse IFSRA) en co-voorgezeten door Thomas Schmitz-Lipperts (van het Duitse Bafin). Het komt vier keer per jaar bijeen, afwisselend in Frankfurt en Londen als locatie.
De JCFC zet zich in voor Europese convergentie in het toezicht op financiële conglomeraten, voornamelijk vanuit het perspectief van de FCD, maar zich volledig bewust van de noodzakelijke convergentie met het toezicht op bank- en verzekeringsgroepen.
De belangrijkste activiteit van de JCFC in 2009 is het uitvoeren van een herziening van de FCD op verzoek van de Europese Commissie. Als onderdeel van de herziening zal naar verwachting in de loop van 2009 een openbare raadpleging plaatsvinden.

Geschiedenis

In oktober 2005 kwamen de CEBS, de CEIOPS en de Europese Commissie overeen om een ​​structuur op te richten voor de uitwerking van de FCD. Dit resulteerde aanvankelijk in de oprichting van de Interim Working Committee on Financial Conglomerates (IWCFC). In 2009 werd de IWCFC omgedoopt tot Gemengd Comité voor financiële conglomeraten.

Europees systeem voor financieel toezicht

De Europese Unie heeft belangrijke lessen getrokken uit de gebeurtenissen van de kredietcrisis en heeft op 1 januari 2011 een hervorming van het financieel toezicht doorgevoerd. De hervorming bestond uit de oprichting van een Europees Systeem voor Financieel Toezicht. Dit systeem omvat drie Europese microprudentiële toezichthoudende autoriteiten (Europese toezichthoudende autoriteiten of ESA's): één voor de banksector, één voor de effectenhandel en één voor de verzekerings- en bedrijfspensioensector. Er is een sectoroverschrijdend netwerk (de Gemengde Commissie) opgericht om de sectoroverschrijdende consistentie in het Europese toezicht door de ETA's te waarborgen. Het toepassingsgebied zal ook het Gemengd Comité voor financiële conglomeraten omvatten.