Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

28 mei 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Hoe kan een verzekeraar bij de berekening van het eigen vermogen onder Solvency II gebruik maken aanvullend eigen vermogen?

Antwoord:

Onder Solvabiliteit II wordt onderscheid gemaakt tussen het aanwezig eigen vermogen en het in aanmerking komend eigen vermogen. Het aanwezig eigen vermogen is de som van het kernvermogen en het aanvullend vermogen. Het kernvermogen bestaat uit:

  • het positieve verschil tussen activa en verplichtingen
  • de achtergestelde verplichtingen

Het aanvullend vermogen bestaat uit bestanddelen die geen kernvermogen vormen en die kunnen worden opgevraagd om verliezen te compenseren. Voor het gebruik van aanvullend vermogen dat bij de bepaling van het aanwezig eigen vermogen in aanmerking wordt genomen, dient van de toezichthoudende autoriteit vooraf goedkeuring te worden verkregen.

Het staat elke verzekeraar vrij om een aanvraag voor het gebruik van aanvullend eigen vermogen in te dienen.

Wanneer aanvragen

Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om vanaf 1 april 2015 een aanvraag in te dienen. Een zo vroeg mogelijke indiening vergroot de kans op een besluit vóór de start van Solvency II.

De aanvraag

Voor deze aanvraag verzoeken wij u bij de indiening gebruik te maken van het bijgevoegd aanvraagformulier. Hierop is aangegeven welke documentatie voor de beoordeling vereist is.

Wijze van aanleveren

De benodigde informatie kan elektronisch via de door DNB opengestelde E-line-applicatie worden aangeleverd (zie Aanvragen algemeen). Voordat u een aanvraag indient neemt u contact op met uw toezichthouder.

Beoordeling

De beoordeling start met de beoordeling van de volledigheid van de aanvraag. Zodra het pakket volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan.

Regelgeving

De regelgeving is te vinden in de Delegated Acts (Chapter IV Own funds) en in de Guidelines on ancillary own funds. Tevens is er een uitgebreide Implementing Technical standard (ITS).

Besluit

Het besluit over goedkeuring van het gebruik van aanvullend eigen vermogen moet door de toezichthouder genomen worden, eventueel in gezamenlijk overleg met het College. Hiervoor staat een termijn van 3 maanden, die bij uitzondering te verlengen is tot 6 maanden.

sector

  • Verzekeraars