Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

25 juni 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Kunnen verzekeraars ervoor kiezen om de overgangsmaatregel voor het aandelenrisico onder de standaardformule niet toe te passen?

Antwoord:

Verzekeraars die gebruik maken van de standaardformule zijn in principe verplicht om de overgangsmaatregel voor het aandelenrisico als vastgelegd in artikel 308 ter, lid13, van de Solvency II Richtlijn toe te passen op de zogenoemde type 1 aandelen die op of voor 1 januari 2016 zijn aangeschaft en die niet onder de duration-based aandelenrisico module vallen.

Voor de toepassing van deze overgangsmaatregel verwijst DNB ook naar de vereisten omtrent de identificatie en documentatie van de relevante aandelen zoals vastgelegd in de definitieve Implementing Technical Standards.

Verzekeraars die echter geen gebruik wensen te maken van deze overgangsmaatregel, mogen reeds bij aanvang van Solvency II een gewicht van 100% toekennen aan de in artikel 308 ter, lid 13(b), bedoelde parameter. Hiermee is de overgangsmaatregel per saldo niet van toepassing. Verzekeraars hoeven in dit geval ook niet te voldoen aan de vereisten opgenomen in bovengenoemde implementing technical standards.

Sector(en)

  • Verzekeraars