Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

25 januari 2021 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Per 1 januari 2016 is Solvency II Basic van kracht geworden. Op deze pagina vindt u de updates voor 2021 van de rapportages die betrekking hebben op verzekeraars met beperkte risico-omvang (Basic-verzekeraars) en de daarbij behorende uiterste indieningstermijnen.

De rapportages die in 2021 bij DNB moeten worden aangeleverd, en de daarbij behorende indieningstermijnen, zijn:

  • De jaarrapportage (gecertificeerd/gewaarmerkt), met als uiterste inzenddatum 20 mei 2021;
  • Kwartaalstaten, binnen 6 weken na afloop van elk kwartaal en voor het eerst in te dienen uiterlijk 6 weken na 31 maart 2021.
  • Het jaarverslag, met als uiterste inzenddatum 30 juni 2021 (Nb: bij voorkeur digitaal aan te leveren op het mailadres jaarverslagen@dnb.nl).

Handhavingsbeleid: om vast te stellen of u tijdig aan uw verplichtingen voldoet, wordt op geautomatiseerde wijze de inzendingen in DLR gevolgd. Het is daarom zaak dat u altijd vóór de uiterste inzenddatum de rapportages in de daarvoor opengestelde verplichtingen via DLR indient!

De modelstaten (versie 2021) ten behoeve van het invullen van de rapportages bevinden zich onderaan deze pagina. Wat betreft de jaarrapportage treft u hier, naast een volledige jaarrapportage, ook een jaarrapportage aan specifiek geschikt voor leven- en natura-uitvaartverzekeraars en een jaarrapportage specifiek geschikt voor schadeverzekeraars (Nb: zonder de staten die voor u niet van toepassing zijn). Houdt u er rekening mee dat naast de jaarrekening ook een aantal jaarstaten schriftelijk gecertificeerd/gewaarmerkt moet worden.

Daarnaast stelt DNB – net als bij de voorgaande rapportages – verschillende hulpprogramma’s beschikbaar. Deze hulpprogramma’s zijn geactualiseerd, wij verzoeken u daarom nadrukkelijk om gebruik te maken van de aangepaste hulpprogramma’s (versie 2021) en niet van de oudere versies. De actualisatie betreft onder andere een aangepaste rentetermijnstructuur (cijfers ultimo 2020), waarbij u voor de berekening van de technische voorzieningen de keuze heeft tussen de risicovrije rentetermijnstructuur zonder of met de volatiliteitsaanpassing (VA). Tevens zijn de hulpprogramma’s aangepast/geschikt gemaakt voor de (eventuele) jaarlijkse aanpassingen van de UFR: van 3,75% in 2020 naar 3,60% in 2021 (Nb: volgens de methodiek van EIOPA is de UFR voor 2021 berekend op 3,50%, maar de jaarlijkse aanpassing is gelimiteerd tot 0,15% en dus wordt de UFR vanaf 1-1-2021 vastgesteld op 3,60%).

De correctie op de aandelenschok uit hoofde van het symmetrisch aanpassingsmechanisme voor aandelen bedraagt -/-0,48% voor de jaarrapportage ultimo boekjaar 2020; de aandelenschokken worden dan 38,52% (=39,00%-0,48%) voor aandelen type 1 en 48,52% (=49%-0,48%) voor aandelen type 2 (Nb: de schok voor aandelen in strategische deelnemingen blijft 22%).

Voor technische vragen over de rapportages - inclusief invoerinstructies - kunt u zich wenden tot de helpdesk verzekeraars (tel. 020 – 5246290 of helpdesk-verzekeraars@dnb.nl). Voor overige en inhoudelijke vragen over de toepassing van Solvency II wet- en regelgeving is de Solvency II-mailbox beschikbaar (Solvency2@dnb.nl), onder vermelding dat uw vraag SII Basic betreft.

sector

  • Verzekeraars