Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

03 maart 2021 Toezicht

Toezicht

Welke Good Practice (leidraad) kunnen levensverzekeraars gebruiken voor het risicobeheer met betrekking tot productontwikkeling, productbeleid, acceptatie en adequate premievaststelling van levensverzekeringen?

De Good Practice Risicobeheer en premievaststelling levensverzekeringen gaat in hoofdstuk 1 in op beheerste bedrijfsvoering met betrekking tot productontwikkeling, productbeleid en acceptatie van levensverzekeringen. De regels m.b.t. beheerste bedrijfsvoering zijn vastgesteld in artikel 3:17 Wft en nader uitgewerkt in Hoofdstuk 4 van het Besluit prudentiele regels Wft (Bpr) Daarnaast betreft hoofdstuk 2 deze Good Practice de adequate premievaststelling van levensverzekeringen als bedoeld in artikel 3:67 lid 2 van de Wft.

De Good Practice is relevant voor alle verzekeraars die levensverzekeringen verkopen.