Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

31 oktober 2011 Toezicht

Vraag:

Welke Good Practice (leidraad) kunnen levensverzekeraars gebruiken voor het risicobeheer met betrekking tot productontwikkeling, productbeleid, acceptatie en adequate premievaststelling van levensverzekeringen?

Antwoord:

De Good Practice Risicobeheer en premievaststelling levensverzekeringen gaat in hoofdstuk 1 in op beheerste bedrijfsvoering met betrekking tot productontwikkeling, productbeleid en acceptatie van levensverzekeringen. De regels m.b.t. beheerste bedrijfsvoering zijn vastgesteld in artikel 3:17 Wft en nader uitgewerkt in Hoofdstuk 4 van het Besluit prudentiele regels Wft (Bpr) Daarnaast betreft hoofdstuk 2 deze Good Practice de adequate premievaststelling van levensverzekeringen als bedoeld in artikel 3:67 lid 2 van de Wft.

De Good Practice is relevant voor alle verzekeraars die levensverzekeringen verkopen.