Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

11 april 2011 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

De Europese regelgeving wordt volgens de zogenoemde Lamfalussy structuur op twee niveaus vastgesteld, te weten, level 1 (de wetgevingshandelingen) en level 2 (de niet-wetgevingshandelingen). Op level 3 stelt de European Supervisory Autority (ESA) Richtlijnen en Aanbevelingen vast en adviseert bij het ontwerp van niet-wetgevingshandelingen.

Level 1 (Wetgevingshandelingen)
De Raad en het Europees Parlement stellen op initiatief van de Commissie wetgevingshandelingen (Verordening, Richtlijn of Besluit) op. De standaard wetgevingsprocedure voor de vaststelling van de rechtshandelingen is de gewone wetgevingsprocedure (voorheen medebeslissingsprocedure of codecisieprocedure).

Level 2 (Niet-wetgevingshandelingen)
De Raad en het Europees Parlement kunnen in de wetgevingshandeling (level 1) de Commissie bevoegdheid verlenen de rechtshandeling (Verordening, Richtlijn of Besluit) nader in te vullen. De Commissie legt het ontwerp van de niet-wetgevingshandelingen voor aan het European Banking Committee (EBC), indien de zogenoemde comitologieprocedure in de rechtshandeling op level 1 is voorgeschreven.

Level 3 (Adviezen en Richtsnoeren)
De ESA adviseert de Commissie bij de voorbereiding van ontwerp niet-wetgevingshandelingen (level 2). Daarnaast stelt de ESA Richtsnoeren en Aanbevelingen op. Die bevoegdheid is gegeven bij de oprichtingsverordening van de ESA.

sector

  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars