Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

21 januari 2011 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Toezichthouderregelingen en beleidsregels zijn beide besluiten van algemene strekking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens artikel 1:3, lid 1 Awb komt een besluit tot stand als er sprake is van een schriftelijke beslissing van De Nederlandsche Bank (DNB) in de uitoefening van haar publiekrechtelijke bevoegdheid.

Een toezichthouderregeling is een algemeen verbindend voorschrift, dat wil zeggen een voorschrift met een verplichtend karakter. Bij een toezichthouderregeling is een expliciete wettelijke grondslag in een wet en/of een algemene maatregel van bestuur vereist. Een voorbeeld hiervan is de toezichthoudersregeling Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003).

Een beleidsregel is geen algemeen verbindend voorschrift. DNB is niet verplicht om beleidsregels op te stellen. Bij een beleidsregel is doorgaans niet sprake van een wettelijke grondslag, maar de hogere regeling moet wel voldoende beoordelingsruimte geven om een beleidsregel op te stellen. Een voorbeeld is de beleidsregel geschiktheid 2012

sector

  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars