Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

15 oktober 2010 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

In welke gevallen gaan de AFM en DNB over tot het beboeten van een feitelijk leidinggever/opdrachtgever?

Antwoord:

Dat is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Wel kan worden gewezen op het Handhavingsbeleid van de AFM en DNB. De daarin genoemde uitgangspunten en factoren zijn richtinggevend voor de beantwoording van de vraag hoe de toezichthouders in een concrete zaak komen tot een passende wijze van optreden. In dit beleid is in het kader van de inzet van instrumenten vermeld dat de toezichthouders in zaken waarbij markttoetredingseisen worden overtreden in elk geval overwegen om (eveneens), indien mogelijk, op te treden tegen de natuurlijke personen die leiding gaven aan de overtreding.

Relevant voor:

  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars