Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

18 april 2018 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

In de flexibele systematiek kunnen de boetes worden verhoogd of verlaagd. Zijn er voorbeelden van boeteverlagende en boeteverhogende omstandigheden?

Antwoord:

In het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector is bepaald dat als boeteverlagende omstandigheid kan worden aangemerkt de mate waarin de overtreder meewerkt bij het vaststellen van de overtreding en de maatregelen die de overtreder na de overtreding heeft genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen. Als boeteverlagende en - verhogende omstandigheid kunnen worden aangemerkt: de ernst, duur en verwijtbaarheid van de overtreding, het voordeel dat de overtreder met de overtreding heeft gekregen, de vraag of er eerdere overtredingen zijn begaan en de omvang van de onderneming.

Relevant voor:

  • Banken
  • Beleggingsinstellingen
  • Beleggingsondernemingen
  • Betaalinstellingen
  • Clearinginstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars