Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

18 april 2018 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Wat betekent een flexibele systematiek?

Antwoord:

Die systematiek betekent dat wordt uitgegaan van het wettelijke basisbedrag dat hoort bij de boetecategorie waarin de overtreding is ingedeeld, maar dat dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd op grond van relevante omstandigheden. De boete wordt dus afgestemd op de bijzondere omstandigheden van het geval. Omstandigheden waarmee rekening kan worden gehouden zijn bijvoorbeeld:

 • de ernst en/of duur van de overtreding;
 • de mate van verwijtbaarheid van de overtreder;
 • eventuele recidive;
 • de omvang van de overtreder;
 • maatregelen die de overtreder heeft genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen;
 • overige bijzondere omstandigheden;
 • de draagkracht van de overtreder.

Sommige omstandigheden zijn nader uitgewerkt in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Ook heeft DNB beleid vastgesteld met betrekking tot het bepalen van boetehoogten. Zie bijvoorbeeld het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB (Stcrt. 2020, 63846).

Auteurs

 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars