Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

18 april 2018 Toezicht

Toezicht

Vraag:

Wat betekent een flexibele systematiek?

Antwoord:

Die systematiek betekent dat weliswaar wordt uitgegaan van een basisboetebedrag, maar dat in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Boetebesluit) richtsnoeren zijn vastgelegd om dit bedrag te kunnen afstemmen op de specifieke overtreding. Die richtsnoeren zijn:

  • eventuele recidive;
  • de draagkracht van de overtreder.

En voor de boetecategorieën 2 en 3 tevens:

  1. de ernst of duur van de overtreding;
  2. het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen;
  3. de verliezen die derden wegens de overtreding hebben geleden en de schade die is toegebracht aan de werking van de markten of aan de economie in bredere zin;
  4. de gevolgen van de overtreding voor het financieel stelsel;
  5. de mate van verwijtbaarheid van de overtreder;
  6. eerdere overtredingen van de overtreder;
  7. de mate waarin de overtreder meewerkt bij het vaststellen van de overtreding;
  8. maatregelen die de overtreder na de overtreding heef genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Onderdeel g en h kunnen slechts tot een verlaging van de boete leiden.