Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

18 april 2018 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Wat is het verschil tussen vaste en flexibele boetetarieven en hoe zien de drie categorieën er uit?

Antwoord:

De diverse overtredingen van bepalingen uit de financiële toezichtwetten zijn, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, ingedeeld in drie categorieën. Categorie 1 kent een vast boetebedrag van € 10.000,-. Dit bedrag kan niet worden verhoogd, maar wel worden gematigd.

Categorieën 2 en 3 kennen een flexibele systematiek. Dit wil zeggen dat het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd, indien de ernst of duur van de overtreding dan wel de mate van verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt. Deze verlaging of verhoging kan in beide gevallen maximaal 50% bedragen.

Ten aanzien van alle overtredingen – ongeacht of zij in boetecategorie 1, 2 of 3 vallen – wordt rekening gehouden met recidive, draagkracht en evenredigheid.

Hoe zien de drie categorieën er uit?

 • Categorie 1 betreft de minst zware overtredingen. Een voorbeeld is het niet tijdig verstrekken van bepaalde rapportages aan de toezichthouder. Het basisbedrag van deze categorie is € 10.000,-.
 • Bij categorie 2 kan worden gedacht aan het niet nakomen van verplichtingen betreffende deskundigheid en integriteit of het niet nakomen van de zorgplicht. Het basisbedrag is € 500.000,- en het maximumbedrag € 1.000.000,-.
 • Categorie 3 ten slotte betreft de zwaarste overtredingen, zoals zonder vergunning verrichten van vergunningplichtige activiteiten of gebruik van voorwetenschap. Het basisbedrag is hier € 2.000.000,- en het maximumbedrag € 4.000.000,-, zij het dat deze boetecategorie in de Wwft en de Wft een maximumbedrag kent van € 5.000.000,-.

Relevant voor:

 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars