Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

08 augustus 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Met ingang van de PSD2-richtlijn, op 13 januari 2018, wordt naar verwachting een verklaring van geen bezwaar verplicht voor bepaalde aandeelhouders van een betaalinstelling.

Het gaat om aandeelhouders met een aandelenbelang of een zeggenschapsbelang van ten minste 10%.

Hoe moeten aandeelhouders de aanvraag doen? 

Een verklaring van geen bezwaar (3:95 Wft) kan digitaal worden aangevraagd. Voor een aanvraag heeft een aanvrager e-herkenning nodig. Kijk hiervoor op www.eherkenning.nl. Met de e-herkenning kan de aanvrager inloggen op ons Digitaal loket Toezicht, dat beschikbaar is via deze link, en daar het aanvraagformulier invullen

Wanneer moeten aandeelhouders een aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar invullen en insturen? 

Omdat de regelgeving nog niet in werking is getreden, kan de door de aandeelhouder ingediende informatie pas op 13 januari als een formele aanvraag in behandeling worden genomen. Om tijdig over de nodige vvgb te kunnen beschikken, wordt de beoordeling van de informatie echter al dit jaar door DNB uitgevoerd.

Daarvoor geldt de volgende procedure:

  • Indien de verzoeker alle informatie voor de vvgb-aanvraag vóór 1 november 2017 digitaal indient, dan zullen wij ons inspannen deze vóór 13 januari 2018 beoordelen. Daarbij geldt dat hoe eerder de aanvraag binnen is, hoe eerder deze door DNB kan worden beoordeeld. Zodra DNB de aanvraag heeft beoordeeld, wordt de aandeelhouder schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst hiervan. Als de wetgeving nog niet in werking is getreden, is dat een voorlopige beoordeling. Vanaf 13 januari 2018 ontvangt de aandeelhouder het formele besluit, dus zodra de gewijzigde regelgeving in werking is getreden.
  • Als zich tussen het indienen van de informatie voor de aanvraag en 13 januari 2018 nog wijzigingen voordoen die relevant zijn voor het behandelen van de aanvraag, dan moet de aandeelhouder DNB hier direct over informeren. In dat geval heeft de beoordeling wellicht langere tijd nodig. Omgekeerd zal DNB de verzoeker op de hoogte houden, indien zich voor 13 januari 2018 nog wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de benodigde informatie voor de aanvraag.
  • Indien de aandeelhouder de informatie voor de aanvraag ná 1 november 2017 indient, dan is het niet zeker dat wij hierover op of zo spoedig mogelijk na 13 januari 2018 een formeel besluit kunnen nemen. Betaalinstellingen kunnen er dan dus niet van uitgaan dat hun aandeelhouder tijdig beschikt over de vereiste verklaring van geen bezwaar.

Zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar? 

Ja. Hoewel de regelgeving ook op dit punt nog niet is afgerond, zal voor het beoordelen van een aanvraag van een aandeelhouder van een betaalinstelling naar verwachting hetzelfde tarief gaan gelden als nu ook geldt voor een verklaring als bedoeld in artikel 3:95 Wft. Via deze link vindt u meer informatie.

Auteurs

  • Banken
  • Betaalinstellingen