Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Doorhalen van een registratie

U kunt verzoeken om uw registratie door te halen, dit doet u via een verzoek tot doorhalen. Hiermee geeft u aan dat u de registratieplichtige activiteiten van uw instelling heeft beëindigd.

U kunt uw aanvraag tot doorhalen uitsluitend indienen via het Digitaal loket. Voordat u het verzoek tot doorhalen indient, neemt u contact op met DNB om na te gaan welke informatie nodig is om de aanvraag tot doorhalen te kunnen beoordelen.

Alleen als u een volledig en kwalitatief goed ingevuld aanvraagformulier instuurt met – waar van toepassing - de bijbehorende bijlagen, kunnen wij uw aanvraag inhoudelijk beoordelen. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. Wij gaan dan eerst na of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en de bijbehorende bijlagen heeft meegestuurd. Als dit niet het geval is, krijgt u de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn uw aanvraag aan te vullen. De totale duur van de behandeling van uw aanvraag wordt dan langer.

Aan de behandeling van uw aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Ontdek gerelateerde artikelen