Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten

Bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld (fiduciair geld) en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden, vallen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) per 21 mei 2020 onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank.

Dit nieuwe toezicht volgt uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843; AMLD5) en de implementatie daarvan in Nederlandse wetgeving.

Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt.

Concreet betekent het toezicht dat de bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden moeten voldoen aan de eisen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), dat zij zich dienen te registreren bij DNB en dat de bestuurders, mede-beleidsbepalers, commissarissen en houders van een gekwalificeerde deelneming (aandelen ≥ 10%) worden getoetst. DNB ziet er daarnaast op toe dat de bedrijven zich houden aan de regels rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctiewetgeving. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen geen diensten voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld meer verrichten en geen bewaarportemonnees meer aanbieden.

Op deze pagina informeren wij aanbieders die onder het integriteitstoezicht van DNB vallen over de verplichtingen. Via de onderstaande links vindt u uitgebreide informatie over de belangrijkste onderwerpen van het integriteitstoezicht:

Mocht u na het lezen van de pagina nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Wwft & crypto