Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meldplicht

Factsheet

Instellingen die onder de Wwft vallen zijn verplicht maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Hierdoor moeten instellingen aandacht besteden aan het detecteren van ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten. Ongebruikelijke transacties – ook voorgenomen ongebruikelijke transacties - dienen onverwijld te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.

Gepubliceerd: 12 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

De Wwft kent een geheimhoudingsplicht voor instellingen ingevolge artikel 23 Wwft. Instellingen zijn onder andere verplicht geheim te houden dat een artikel 16 Wwft melding is gedaan, ook richting de cliënt op wie de melding betrekking heeft. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk voor zover dat uit de wet voortvloeit.

Voor meer informatie over de meldplicht, zie de website van de FIU-NL.

Ontdek gerelateerde artikelen