Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Behandeling van cliënten aan wie men per inwerkingtreding van de Implementatiewet al cryptodiensten verleent

Factsheet

Per inwerkingtreding van de Implementatiewet moeten aanbieders van cryptodiensten voldoen aan de vereisten van de Wwft.

Gepubliceerd: 21 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Dit betekent dat zij vanaf dat moment:

  • de cliënten aan wie diensten worden verleend, geïdentificeerd moeten hebben en hun identiteit moeten hebben geverifieerd;
  • waar sprake is van een zakelijke relatie of een andere omstandigheid die vraagt om cliëntenonderzoek, de risico’s hebben beoordeeld die de cliënt zelf, de producten, diensten, leveringskanalen en transacties met zich meebrengen, hier een gepast risico- en transactieprofiel aan gekoppeld hebben;
  • de transacties van hun cliënten monitoren;
  • ongebruikelijke transacties van haar cliënten melden bij de FIU.

Dit betekent ook dat in gevallen waar bij cliënten onacceptabele risico’s worden geïdentificeerd, afscheid moet worden genomen van deze cliënten.

Bovenstaande betreft slechts de verplichtingen in relatie tot de cliënten, daarnaast gelden ook nog vereisten ten aanzien van de (inrichting) van het bedrijf.

Op grond van de Implementatiewet zullen aanbieders van cryptodiensten op het moment dat de wet in werking treedt hun processen op orde moeten hebben, zodat bovenstaande vereisten op adequate wijze op bestaande zakelijke relaties en nieuwe cliënten worden toegepast. DNB zal hier in het toezicht op letten.

Ontdek gerelateerde artikelen