Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Customer Due Diligence

Factsheet

Gepubliceerd: 12 juli 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Het doel van cliëntonderzoek is dat de instelling weet met wie zij zaken doet, waarvoor de relatie gebruikt wordt, en dat de instelling dit doorlopend op risico-gebaseerde wijze controleert.

In artikel 3 van de Wwft is vastgelegd wanneer cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is risico-gebaseerd en wordt (mede) bepaald door de risico’s die bepaalde typen cliënten, producten, diensten, leveringskanalen, transacties en landen- of gebieden met zich meebrengen. Instellingen treffen daarbij extra mitigerende maatregelen in gevallen waar een hoger risico bestaat op witwassen en/of financiering van terrorisme.

Ontdek gerelateerde artikelen