Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Opstellen van een verwacht transactieprofiel

Factsheet

Gepubliceerd: 11 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Bij het identificeren en analyseren van de risico’s hoort dat cliënten ingedeeld worden in risicocategorieën, bijvoorbeeld hoog, midden en laag, op grond van de risico’s die de zakelijke relatie met de cliënt met zich brengt.

De DNB Leidraad Wwft en SW merkt hierover het volgende op:

‘Voor de bepaling van het risicoprofiel van een cliënt maken instellingen een transactieprofiel op basis van de verwachte transacties of het verwachte gebruik van de rekening van een cliënt of cliëntgroep. Door een transactieprofiel op te stellen kunnen instellingen in voldoende mate monitoren dat de transacties die tijdens de duur van de relatie verricht worden, overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel. Door het verwachte transactiegedrag van de cliënt in beeld te brengen kunnen instellingen toetsen of de door de cliënt uitgevoerde transacties afwijken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er sprake is van afwijkende bedragen, afwijkende tijdstippen of hoeveelheden en het gebruik van afwijkende (technische) apparaten of hulpmiddelen. Deze ongebruikelijke transacties dient de aanbieder vervolgens te melden bij de FIU-Nederland.

Gedurende de duur van de relatie is het van belang dat de instelling periodiek toetst of de cliënt nog steeds aan het risicoprofiel voldoet en het transactiepatroon overeenkomstig de verwachtingen is. De instelling kan de frequentie en intensiteit van reviews afstemmen op de risicoclassificatie van de cliënt.’

Ontdek gerelateerde artikelen